Toelating tot het praktijkexamen vanaf 1 juli 2022!

Kandidaten die het rijbewijs C willen halen moeten eerst module 1(RVM1-C) behalen!
Daarna kan in willekeurige volgorde module 2(VM2-C), module 3(VM3-C) gehaald worden.

Op het moment van het praktijkexamen moet module 1 behaald zijn.


Het traject ziet er als volgt uit:

Module 1:   De nadruk ligt op het onderdeel Verkeer! Daarnaast wordt de basiskennis van de verplichte onderwerpen
 Techniek, Lading  (RVM1C)    en Administratie getoetst.


                   65 vragen
                   52 goed
                   duur 80 minuten
                   vanaf 17 jaar
                   2 jaar geldig


Module 2:  In dit examen worden de onderwerpen Techniek en Lading voor de 
beroepschauffeur getoetst: technische onderdelen zoals  (VM2C)      voertuig- en rijklaar controles, preventief onderhoud en het omgaan met storingen, systemen die de bestuurder                                          ondersteunen (ADAS). Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan lading zekeren.


65 vragen
52 goed
duur 90 minuten
vanaf 17 jaar
2 jaar geldigModule 3: In dit examen worden de onderwerpen Administratie, Veiligheid en Gezondheid getoetst. De nadruk ligt op de rij- en  (VM3C)    rusttijden, tachograaf en de juiste 
vergunningen en documenten.


65 vragen
52 goed
duur 90 minuten
vanaf 17 jaar
2 jaar geldig